Contact

Swift Software Development Sp. z o. o.
A:
ul. Mickiewicza 29/17.11, 40-059 Katowice
NIP:
634 281 9700
REGON:
243317220
KRS:
0000469924
Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 105 000,00 PLN
Numer konta bankowego:
10 1090 1186 0000 0001 3515 4030
Ikona kontakt

Swift Software Development Sp. z o. o.